FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  • TYTUŁ PROJEKTU: Promocja marki PANAPUFA na rynkach perspektywicznych
  • NUMER WNIOSKU: POIR.03.03.03-02-0114/19-03
  • DZIAŁANIE: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
  •  

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji Moda Polska ukierunkowany na promowanie poprzez Markę Polskiej Gospodarki marki produktowej PANAPUFA oraz produktu konkurencyjnego względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym. Projekt obejmuje przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rynku międzynarodowym w formie udziału w targach w roli wystawcy oraz misjach wyjazdowych.

Celem projektu jest udział firmy Magdalena Kraus-Wilkońska w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży Moda Polska z zamiarem promowania marki produktowej PANAPUFA na rynkach europejskich.

Realizacja działań promocyjno-informacyjnych przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy, co przełoży się na uzyskanie nowych kontraktów handlowych zagranicznych, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport oraz wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu.

Całkowita wartość projektu: 224 600,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 190 910,00 PLN